15 september 2022

Lex Maria anmälan med anledning av skada i samband med gynekologisk operation

Chefläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en tarmskada i samband med operation i livmodern.

Händelsen rör en kvinna från norra länsdelen som opererades på Mälarsjukhuset för borttagning av en polyp från livmoderväggen. Operationen avbröts då skada på livmoderväggen uppstod. Vidare undersökningar kunde fastställa en tarmskada med läckage av tarminnehåll i buken vilket medförde en omfattande infektion. Infektionen behandlades till en början på Mälarsjukhuset men kvinnan önskade fortsatt behandling på regionsjukhus. Behandlingen var dock densamma som var planerad att genomföras på Mälarsjukhuset.

Att komplikationer med skada i form av hål (perforation) av livmoderväggens muskulatur kan uppstå vid operationer i livmoderväggen är känt.
Den komplikation som kvinnan drabbats av är dock mycket sällsynt och allvarlig.

Verksamheten har genomfört en internutredning och utifrån den vidtagit åtgärder för att minska risken för att en liknande händelse ska ske i framtiden.

ENED