11 december 2023

Lex Maria anmälan med anledning av vårdförloppet för en patient där diagnosen akut blindtarmsinflammation fördröjdes

Chefläkare Elizabeth Nedstrand har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller vårdförloppet för en man med akuta buksmärtor där det preliminära svaret från röntgenundersökningen utföll normalt men eftergranskningen visade misstanke om blindtarmsinflammation.

Händelsen gäller en man i 50 årsåldern som sommaren 2022 insjuknar i akuta buksmärtor och omhändertas på akutmottagningen vid Nyköpings lasarett. Prover visar på inflammation och tecken finns på bukhinneinflammation. Den första bedömningen av datortomografin av buken normal ut och patienten skrivs ut.

Efter några timmar har datortomografibilderna omvärderats och svaret blir nu misstanke om blindtarmsinflammation. Då kontaktuppgifterna i journalen inte stämmer lyckas vårdavdelningen inte kalla tillbaka patienten till sjukhuset.
Två dygn senare inkommer mannen in via ambulans. Han opereras akut och man finner en sprucken blindtarm. Vårdförloppet är långdraget, likaså läkningstiden efteråt. Mannen utvecklar ett ärrbråck i bukväggen.

Akut blindtarmsinflammation är den viktigaste differentialdiagnosen vid akut buksmärta, alltså den diagnos som bör övervägas. En längre observationstid på sjukhuset av en akut sjuk och påverkad patient hade kunnat förhindra det sjukdomsförlopp som patienten nu fick genomlida.

Mannen mår efter omständigheterna väl.

QUMG