7 december 2020

Lex Maria anmälan med anledning av vårdförloppet för en patient med fördröjd behandling av tumör i bäckenbenet

Chefsläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller vårdförloppet av en äldre patient med tumör i bäckenbenet där diagnosen blev fördröjd.

Händelsen gäller en äldre patient, kvinna, från norra länsdelen som 2018 behandlades med sjukgymnastik på vårdcentral för en spricka i bäckenet. Ett år efter behandlingen sökte patienten akut på grund av smärtor i höger knä. Röntgen visade en nytillkommen förändring som omfattade bäckenbenet och ena höften. Läkaren på akutmottagningen bedömde bilderna men uppfattade inte att förändringen skulle utredas vidare.

När patienten återkom ytterligare sex månader senare med tilltagande smärtor, diagnosticerades en tumör i bäckenbenet. Någon botande behandling fanns i det läget inte att tillgå och patienten avled en kort tid efter att diagnosen ställdes.

Händelseförloppet har klarlagts och bakomliggande orsaker har identifierats. Kliniken har gjort en internutredning med omfattande genomgång av rutinerna som även omfattar röntgenronderna på aktuell klinik.
Riskförebyggande åtgärder har vidtagits för att förhindra att en liknande händelse inträffar igen.

ANYE