9 juni 2023

Lex Maria anmälan med anledning av vårdförloppet för en patient med oklar ordination vid utskrivningen efter operation på universitetssjukhus

Chefsläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen gäller en äldre man som efter operation på universitetssjukhus behövde tre ytterligare vårdtillfällen på grund av att viktig information vid utskrivningen till hemortssjukhuset saknades.

Händelsen gäller en man i 80-årsåldern från mellersta länsdelen som genomgått operation på universitetssjukhus. Patienten ordinerades en fortsatt två månader lång antibiotikabehandling med tabletter efter utskrivningen.

Informationen saknades dock i utskrivningsmeddelandet från opererande universitetssjukhus vilket bidrog till att patienten inte behandlades hela den bestämda tiden. Patienten återkom med infektionssymtom och behövde läggas in på hemortssjukhuset vid tre tillfällen innan misstaget upptäcktes.

Verksamheterna har utrett händelsen.
För patienten har den uteblivna planerade antibiotikabehandlingen inneburit tre ytterligare vårdtillfällen samt förlängd rehabilitering. Patienten är ännu inte helt återställd.

 

M8BG