17 april 2023

Lex Maria anmälan med anledning av vårdförloppet för en patient som efter en operation fått en bestående nedsatt rörlighet i foten.

Chefläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen gäller vårdförloppet för en man som i samband med en planerad kärloperation fått en bestående nervskada i foten

Händelsen gäller en medelålders man från norra länsdelen som genomgått en planerad operation hösten 2021 med anledning av ett åderbråck på ett blodkärl i benet. Efter operationen fick mannen nedsatt rörlighet i foten på den sidan som operationen genomförts.
Dagen efter utförde en förnyad operation på grund av misstanke om nervskada. Ingen åtgärdbar nervskada kunde fastställas vid reoperationen.

Kliniken har gjort bedömningen att den kvarstående nervskadan har uppkommit under operationen i samband med användning av en operationshake som skapade bättre översikt av operationsområdet under operationen.

Mannen har fått intensiv rehabilitering redan under vårdtiden samt polikliniskt efteråt men kommer sannolikt att ha en bestående nedsatt rörlighet i foten.

Kliniken har gjort en kartläggning och utbildningsinsats för att minimera risken för upprepning av liknande komplikation.

WPMQ