15 december 2022

Lex Maria anmälan med anledning av vårdförloppet för en patient som efter planerad blindtarmsoperation drabbades av komplikationer

Chefläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen gäller vårdförloppet för en man som efter en planerad okomplicerad titthålsoperation fick genomgå ännu en operation på grund av blödning med efterföljande varbildning i buken.

Händelsen gäller en yngre man från södra länsdelen som våren 2021 behandlats med antibiotika för misstänkt blindtarmsinflammation och tre månader senare avlägsnat blindtarmen via titthålsoperation. Samma dygn (som operationen) fick mannen genomgå en ny operation på grund av omfattande blödning. Mannen behandlades med blodtransfusioner, antibiotika och ett dränage i buken. I efterförloppet bildades en stor varhärd (abscess) i buken som föranledde ytterligare ett vårdtillfälle med antibiotika- och dränagebehandling.

Händelseförloppet har kartlagts och bakomliggande orsaker identifierats för att förhindra att liknande händelse ska inträffa igen. Mannen mår idag bra.

MJSJ