27 april 2023

Lex Maria anmälan med anledning av vårdförloppet för en patient som fick för lång efterbehandling efter canceroperation

Chefsläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen gäller en äldre man som efter operation av prostatacancer fått hormonbehandling tre år längre än planerat.

Händelsen gäller en man i 70-årsåldern från norra länsdelen som behandlats för prostatacancer med operation och efterföljande strålbehandling. Onkologen rekommenderade dessutom kompletterande hormonbehandling under 2,5 år. Patienten informerades muntligt.

Någon skriftlig planering eller angivet stoppdatum gällande behandlingen framgår inte i journalen.
Vid återbesök på urologmottagningen sommaren 2021 uppmärksammandes att hormonbehandlingen hade pågått tre år längre än planerat, sammanlagt 5,5 år i stället för 2,5 år.

Verksamheten har gjort en internutredning där det framgår att det förelegat bristande kontroll och samordning hos flera vårdinstanser som förnyat recept efter planerat avslut av hormonbehandlingen.
En ny rutin med ansvarstagande för uppföljning och provtagning som gäller all efterföljande behandling efter prostatacancer är framtagen i syfte att förhindra att likande händelser inträffar igen.

För patienten har den förlängda behandlingen inte medfört några bestående men.

3D5V