6 mars 2023

Lex Maria anmälan med anledning av vårdförloppet för en patient som i samband med akut operation fick bestående njurskada

Chefläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen gäller vårdförloppet för en man som opererades akut på grund av bristning av stora kroppspulsådern. Efterförloppet av ingreppet gjorde att mannen fick bestående njurskada och dialysbehov.

Händelsen rör en man i 80 årsåldern från norra länsdelen som hösten 2022 genomgick akut operation för brustet pulsåderbråck av stora kroppspulsåderns nedre del. Tillståndet är livshotande om inte akut operation utförs. Operation utfördes genom att en kärlprotes läggs in i blodkärlet och därmed lagar kärlväggen från det läckande (operation med så kallad endovaskulär teknik). På grund av stor blödning var operationen komplicerad. Kärlprotesen täppte även till de avgående kärlen från stora kroppspulsådern till bägge njurarna. Patienten har efter operationen blivit beroende av permanent dialysbehandling.

Kliniken har gjort en internutredning av händelsen. Inköp av ny teknisk utrustning till Centraloperation har gjorts så att dessa ingrepp framöver säkrare kan göras även på jourtid. Den nya operationssalen som byggs i nya sjukhusbyggnaden kommer att ha flera faciliteter som ytterligare förbättrar möjligheterna för säker bildåtergivning och därmed minska att liknade händelser inträffar igen.

HGDC