27 februari 2023

Lex Maria anmälan med anledning av vårdförloppet för patient där cancerdiagnosen försenades

Chefläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen gäller vårdförloppet för en man där koloskopiundersökningen blev fördröjd i tio veckor.

Händelsen gäller en äldre man från norra länsdelen med flera samtida sjukdomar som sökt för problem med tarmen och remitterats för koloskopiundersökning inom sex veckor. På grund av lång väntetid utfördes koloskopin först efter fyra månader. Vid undersökningen upptäcktes tjocktarmscancer som täppte till tarmen.

Halvakut operation utfördes som gick väl. Patienten hade däremot ett långdraget och komplicerat efterförlopp med många komplikationer och avled under vårdtiden i sviterna av dessa.

Att inte inplanerade undersökningar och utredningar kan göras inom utsatt måldatum är allvarligt och kan leda till vårdskador på grund av utebliven diagnos och möjligheter till vård i tid. Händelseförloppet har kartlagts och förslag på åtgärder finns för att korta väntetiderna till endoskopiundersökningar så datum kan hållas för att förhindra att liknande händelser ska inträffa igen. Detta innefattar exempelvis remittering till andra vårdgivare utanför regionen.

F2SW