13 december 2023

Lex Maria anmälan på grund av fel givet läkemedel

Chefsläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Händelsen gäller vårdförloppet för en patient som under inneliggande vård fick läkemedel på felaktigt sätt.

Händelsen rör en man i övre medelåldern från norra länsdelen som sommaren 2023 vårdas på Mälarsjukhuset efter ett falltrauma. En natt var patienten mycket orolig och ordinerades därför lugnande medicin för oralt bruk (att ges via munnen). Det var samtidigt bestämt att patienten inte skulle inta föda via munnen på grund av sväljningssvårigheter och medicinen gavs då i den centrala infart där patienten fått näringsdropp.

Detta uppmärksammades direkt efter händelsen och har noga utretts.
Patienten är utskriven från sjukvården, har rehabiliteringsinsatser inom öppenvården och har av händelsen inte fått några skador.

Lex Maria anmälan görs då det förelegat en risk för allvarlig vårdskada när läkemedel som är avsedda för att ges via munnen ges som intravenös injektion.

J2MX