1 november 2023

Lex Maria anmälan på grund av fel handhavande av kateter

Chefsläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Händelsen gäller vårdförloppet för en patient som vårdats på intensivvårdsavdelningen där en kateter orsakat bestående skada.

Händelsen rör en man i övre medelåldern från norra länsdelen som sommaren 2023 inkom med blodförgiftning (sepsis). Patienten vårdades på intensivvårdsavdelningen och var sövd under längre tid. Under vårdtiden lades som rutinåtgärd en kateter i ändtarmen, av hygieniska skäl och för att skona patientens hud. Efter en tid uppstod blödningar från ändtarmen och katetern avlägsnades omedelbart. Då noterades att kuffen som håller katetern på plats var fylld med för mycket vätska och orsakat bestående skada på ändtarmen. Akut avlastande operation genomfördes.

Patienten kommer sannolikt att behöva en permanent stomi (påse på magen) då skadan på ändtarmen troligen är bestående.

Händelsen har utretts på två kliniker. Åtgärder är vidtagna för att händelsen inte ska upprepas. Användarmanualen gällande handhavandet av katetern har kompletterats.
Läkemedelsverket har informerats.
Patienten är utskriven från sjukvården.

BGG2