3 november 2023

Lex Maria anmälan på grund av sent upptäckt testikelvridning

Chefsläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Händelsen gäller vårdförloppet för en patient med testikelvridning som upptäcktes sent.

Händelsen rör en pojke från västra länsdelen som under vintern 2023 sökte akut vård på Mälarsjukhuset på grund av buksmärta och kräkningar. Vid undersökningen på akutmottagningen misstänks blindtarmsproblem. Prover tas som dock är utan anmärkning och patienten skickas hem. Vid hemkomst duschar pojken och ser då att pungen är svullen på ena sidan. Nytt besök på akuten visar efter ultraljudsundersökning att patienten har en testikelvridning som opereras akut samma kväll. Åtgärder görs för att komma till rätta med vridningen, dock utan framgång och testikeln kan inte räddas.

En del i problematiken som har identifierats kring händelsen handlar om att patienten har en funktionsnedsättning vilket påverkar hans möjlighet att kommunicera. Detta sker därför till stora delar genom en anhörig. Testikelvridning är dock en så pass vanlig åkomma så detta borde ha undersökts även om smärtan inte bedömdes komma från det området.

84PR