22 maj 2020

Lex Maria med anledning av fallolycka med gravid kvinna

Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en gravid kvinna som förlorade sitt barn efter ett fall.

En kvinna i graviditetsvecka 30 kom in akut till förlossningen i norra länsdelen efter att ha fallit över ett hårt föremål. Undersökning visade höga fosterljud som sedan sjönk vilket tolkades som en normalisering. Kontinuerlig övervakning av fosterljud pågick cirka en timme och fosterljuden sjönk vidare. Bedömning gjordes att barnet behövde förlösas omedelbart trots att det var mycket prematurt. Omedelbart kejsarsnitt utfördes men barnets liv gick inte att rädda trots de återupplivningsåtgärder som utfördes.

Vid provtagningen efteråt konstaterades att det skett en blödning från fostrets cirkulation till moderns som orsakats av fallet. Detta trots att modern inte hade några smärtor eller blödningar.

Verksamhetens åtgärder för att förhindra ett upprepande är en riktad utbildning gällande diagnosen i fråga för läkare och förlösande barnmorskor.

8XZ6