18 september 2019

Lex Maria Fraktur

Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man från södra länsdelen som drabbades av en knäfraktur under sin tid som patient.

Händelsen rör en man i yngre medelåldern med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som vårdades på psykiatrisk klinik på grund av våldsamt beteende på sitt boende. Till en början skedde vården frivilligt men senare enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Mannen blev alltmer aggressiv på avdelningen och slutligen så ohanterlig att personalen var tvungen att hantera honom fysiskt. I den situationen skadades patientens knä, en fraktur uppkom som behövde åtgärdas kirurgiskt.

En internutredning har gjorts med syfte att klargöra förloppet och därmed försöka svara på om skadan var undvikbar. Situationen berörde alla inblandade illa. Händelsen har pratats igenom i personalgruppen och alla inblandade har skrivit sin egen redogörelse för det som inträffade.

ZNTM