25 november 2019

Lex Mariaanmälan efter bortopererad livmoder

Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en kvinna från södra delen av länet vars livmoder behövde opereras bort.

En medelålders kvinna från södra delen av länet kom till förlossningen i graviditetsvecka 37 med sammandragningar och blödningar sedan två dagar. Det var redan tidigare, vid ultraljudsundersökningar i vecka 12 och senare, beslutat att det skulle göras planerat kejsarsnitt på grund av lågt sittande moderkaka.

Inför kejsarsnittet gjordes ultraljud för att bedöma moderkakans läge och då konstaterades att moderkakan var fastvuxen i livmoderväggen, placenta accreta. Vid detta tillstånd ska förlossningar ske på universitetssjukhus. Patienten bedömdes dock inte vara möjlig att transportera i sitt tillstånd. Operationen utfördes därför på Nyköpings lasarett av en specialistläkare, en erfaren överläkare inom obstetrik och gynekologi samt kirurgbakjouren. Barnet förlöstes komplikationsfritt. På grund av placenta accreta var man tvungen att operera bort livmodern.

Diagnosen av tillståndet försenades av olika anledningar vilket medförde att patienten förlöstes på länsdelssjukhus och inte universitetsklinik. Utgången med bortopererandet av livmodern hade dock blivit densamma oavsett plats. Verksamhetens åtgärder för att förhindra ett upprepande är att fortsätta vidareutbildning inom obstetriskt ultraljud och att man vid osäkerhet ska konsultera universitetssjukhus.

RPMM