24 juni 2019

Lex Mariaanmälan med anledning av fördröjd diagnos av tumör i ett luftrör

Chefsläkare Marie Portström har gjort en anmälan till inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en ung kvinna från västra länsdelen där diagnosen av en tumör i luftvägarna fördröjdes.

Ärendet gäller en ung kvinna som sökte till vårdcentral för andningssvårigheter i maj 2018. Vid första besöket utesluts infektion, utifrån undersökningsfynd misstänks astma och läkemedelsbehandling sätts in. Kvinnan blir dock inte bättre utan söker vårdcentralen igen i juli. Får då inhalationsbehandling för att vidga luftvägarna men detta hjälper inte och remiss skickas till röntgen och lungkliniken. Röntgenundersökningen bedöms av en extern radiologklinik som i sitt svar skriver att den är normal varför en förnyad astmabehandling prövas.

Patienten har också kontakt med öron-näsa-halskliniken som skickar en ny remiss för röntgenundersökning. Inför denna görs en eftergranskning av tidigare tagna röntgenbilder. Då upptäcks en förändring som visar sig vara en tumör i anslutning till vänster lunga. Förändringen opereras bort på universitetssjukhus. I dag mår patienten bättre.

572B