17 februari 2020

Lex Mariaanmälan med anledning av fördröjd handläggning av malignt melanom

Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en kvinna från norra länsdelen där handläggningen av malignt melanom fördröjdes.

Händelsen rör en kvinna som hade opererat bort två hudförändringar i slutet av oktober 2018. Ena förändringen visade sig vara ett malignt melanom. Cancerförändringen blev borttagen i sin helhet i samband med operation. Enligt rådande rutiner skulle läkaren ha initierat ett standardiserat vårdförlopp (SVF) för malignt melanom och utfört en canceranmälan till Regionala Cancercentrum (RCC), detta skedde inte och avsteget uppmärksammades först efter ett år. Kvinnan blev omhändertagen direkt efter att felet uppdagades med vidare utredning och uppföljning enligt SVF.

Patienten mår idag bra och utredningen har inte visat tecken till spridning av cancer. Patienten följs upp enligt gällande klinisk praxis.

Vårdcentralen har genomfört en internutredning och utifrån denna vidtagit åtgärder för att minska risken för att en liknande händelse ska ske i framtiden.

KT85