27 juni 2019

Lex Marianmälan med anledning av fördröjd diagnos av spottkörteltumör

Chefsläkare Peter Augustinsson har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man från västra länsdelen där diagnosen spottkörteltumör fördröjdes.

Patienten remitterades av sin vårdcentral våren 2017 till Öron-näsa-halskliniken (ÖNH) Mälarsjukhuset på grund av en halvsidig ansiktsförlamning. Första besöket på ÖNH- mottagningen var i augusti samma år. Utredning med magnetkameraundersökning planerades under hösten. Denna utfördes i januari 2018. Då patienten försämrades gjordes en datortomografi i december 2017 som visade en förändring nedanför käkvinkeln. Vävnadsprov påvisade en cancer. Patienten remitterades till ett universitetssjukhus där han opererades våren 2018. Fördröjning av diagnosen har sannolikt påverkat prognosen.

Efter att ha klarlagt händelseförloppet och identifierat bakomliggande orsaker har riskförebyggande åtgärder vidtagits för att hindra att liknande händelser inträffar igen.

KY26