23 december 2019

Lex Mariaanmälan efter långvarigt elavbrott

Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller ett elavbrott som drabbade Nyköpings lasarett under flera timmar.

Lördag och söndag 24 – 25 augusti 2019 planerades en omläggning av el- och telekablar vid Nyköpings lasarett. En sedan cirka 30 år felmärkning av kablar innebar att fel kabel strömsattes och det uppstod kortslutning och rökutveckling som följd. Elen till de centralt belägna byggnaderna på lasarettet slogs ut. Initialt kunde ingen prognos ges för när elen skulle vara tillbaka.

Omedelbara effekter av strömavbrottet var att det blev mörkt, det elektroniska journalsystemet, eldrivna hissar, kodlåsta skåp, dörrar och medicinskteknisk utrustning slutade att fungera. Ventilationen slogs ut och larmsystemen fungerade inte. Lokal och regional särskild sjukvårdsledning aktiverades. Förberedelser för att evakuera patienter till andra sjukhus och till vårdavdelningar med strömförsörjning inleddes. Favoriserad kraft återkom ungefär fyra timmer efter det initiala strömavbrottet och efter ytterligare två timmar bedömdes strömtillförseln stabil. Normalläge infann sig efter ytterligare två timmar. Inga patienter kom till skada.

Patientsäkerhetsenheten, Krisberedskapsenheten och Regionservice har skrivit händelseanalyser som sammanställts i en gemensam för regionen. I den finns en rad åtgärder beskrivna som ska ses över för att göra organisationen bättre rustad i framtiden.

ZZ28