23 mars 2022

Lex Mariaanmälan efter livmoderoperation

Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en kvinna vars livmoder opererades bort och komplikationer uppstod.

Händelsen rör en medelålders kvinna med cellförändringar på livmodertappen som samtidigt hade ett stort myom, muskelknuta, på livmodern. Operation för att åtgärda de två olika tillstånden genomfördes under våren 2021 och livmodern opererades bort enligt rutin. Patienten övervakades på uppvakningsavdelningen och urin rann då ur kateterslangen. Nästföljande dag togs katetern bort, enligt rutin. Senare noterades att patienten inte kissat, eller känt sig kissnödig. Njurfunktionsprov togs, var förhöjt och skada på urinledare konstaterades. Patientens båda urinledare behövde avlastas med kateter.

Patienten behövde senare genomgå operation på universitetssjukhus på grund av skadorna på de båda urinledarna. Händelsen har gåtts igenom och flera riskförebyggande åtgärder har identifierats och kommunicerats med all personal.

Patienten är efter operationen på universitetssjukhus återställd. Patienten fick ett påtagligt förlängt vårdförlopp och behövde vårdas på högre vårdnivå.

DYUG