20 juni 2022

Lex Mariaanmälan efter omhändertagande av patient med kroniska sjukdomar och diffusa symtom

Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller omhändertagandet av en patient med flera kroniska sjukdomar och diffusa symtom.

Händelsen rör en äldre man som behandlades med blodförtunnande läkemedel och kom till akuten efter att ha fallit och slagit i bröstkorgen. Patienten berättade om smärta i axeln och omhändertogs därför som ortopedpatient. Dessutom gjordes en röntgen av lungorna där resultatet inte visade något avvikande. Patientens allmänna status gjorde dock att mannen lades in. Blodprover togs och datortomografiundersökning beställdes.

Nästföljande dag bedömdes patienten först inte vara så påverkad men blev senare blek och andfådd. Provsvaren visade att blodvärdet hade försämrats sedan tidigare prov. Patienten ömmade över höger revben och akut datortomografi visade revbensfrakturer på höger sida, blodtillblandad vätska kring levern och misstänkt leverblödning. Patienten togs omedelbart över från medicin- till kirurgkliniken där leverblödningen behandlades i cirka två veckor.

Patienten skrevs ut till korttidsboende men återkom akut till sjukhus och avled under den vårdtiden. En händelseanalys med representanter för alla inblandade kliniker har genomförts med särskilt fokus på vikten av samarbete mellan specialiteter hos patienter med flera samtidiga kroniska sjukdomar som söker med diffusa symptom.

VK4P