29 maj 2020

Lex Mariaanmälan med anledning av allvarliga biverkningar av antipsykosläkemedel

Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man från mellersta länsdelen som har fått metabolt syndrom, följdsjukdomar, i samband med att ha behandlats med läkemedel mot psykoser.

Händelsen gäller en man som från slutet av 2013 behandlas med antipsykotiskt läkemedel i samband med misstänkt bipolär sjukdom. Medicinen har god effekt men patienten utvecklade efter några år en grav övervikt, högt blodtryck och diabetes, ett så kallat metabolt syndrom. Risken för de aktuella biverkningarna är kända sedan tidigare. Det finns brister avseende primär eller sekundärprevention när det gäller att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom. Någon regelbunden uppföljning av den metabola utvecklingen har inte skett på klinken.

Patienten behandlas idag för sin diabetes och höga blodtrycket på sin vårdcentral.

Kliniken har genomfört en internutredning och utifrån denna vidtagit åtgärder för att minska risken för att en liknande händelse ska ske i framtiden.

PYEC