27 september 2021

Lex Mariaanmälan med anledning av att en patient skickades hem med låg syremättnad i blodet

Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en kvinna från södra länsdelen som skickades hem trots låg syremättnad i blodet.

Händelsen rör en kvinna som hade sökt sin vårdcentral på grund av feber och andningsbesvär i april i år. På vårdcentralen konstaterades att kvinnan hade bland annat väldigt låg syremättnad i blodet. Kvinnan fick behandling för bakteriell lunginflammation och skickades hem med uppmaning att söka direkt på sjukhusakuten vid försämring. Kvinnans hälsotillstånd försämrades, hon inkom efter två dygn till akuten med ambulans och vårdades inneliggande på sjukhus på grund av Covidinfektion.

Några dagar innan besöket på vårdcentralen testades kvinnan negativt för Covid två gånger då en familjemedlem hade testats positivt. Kvinnas låga syremättnad i blodet oavsett bakomliggande sjukdomsorsak skulle dock ha indikerat sjukhusvård direkt efter bedömningen på vårdcentralen.

Vårdcentralen har genomfört en internutredning och utifrån denna vidtagit åtgärder för att minska risken för att en liknande händelse ska ske i framtiden.

Patienten mår idag bra.

26WD