25 oktober 2022

Lex Mariaanmälan med anledning av att förhöjd nivå av sköldkörtelhormon inte upptäcktes vid rutinkontroller

Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en kvinna från norra länsdelen som under en längre tid hade förhöjt värde av sköldkörtelhormon som förbisågs av sjukvården.

Kvinnan hade vid två tillfällen under två år varit på årliga besök på sin vårdcentral. Vid båda besökstillfällena togs sköldkörtelprover. Proverna visade avvikande funktion av sköldkörteln men detta förbisågs av vårdcentralen. De avvikande labbvärdena upptäcktes först några månader senare när kvinnan sökte akut på grund av hjärtklappning, trötthet och sjukdomskänsla. Efter detta besök fick kvinnan rätt behandling för sina problem.

Patienten mår idag bra.

Vårdcentralen har genomfört en internutredning och utifrån denna vidtagit åtgärder för att minska risken för att en liknande händelse ska ske i framtiden.

H3FK