12 april 2021

Lex Mariaanmälan med anledning av dödsfall efter akut hjärtsvikt

Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en patient från södra länsdelen som avled på sjukhus i akut hjärtsvikt.

Händelsen rör en kvinna i 70-årsåldern från södra länsdelen som kom till sjukhus med en fraktur och andningssvårigheter. I ett första skede vårdades patienten på IVA men efter förbättring kom patienten till vanlig vårdavdelning där tillståndet förbättrades ytterligare och utskrivning planerades.

Dagen före planerad utskrivning försämrades dock andningen på nytt och patienten behandlades med syrgas. Hon övervakades enligt rutin men utan att läkare tillkallades. Vid en senare kontroll på natten påträffades patienten avliden. Vårdpersonalen bedömde inte återupplivningsförsök som meningsfullt och det företogs därför inte. Beslutet är dock inte enligt gällande rutiner. Vårdgivaren har gjort en internutredning och därefter aktualiserat gällande rutiner avseende övervakning och åtgärder då patient påträffas avliden.

USRR