29 april 2019

Lex Mariaanmälan med anledning av en svår förlossning där barnet dog

Chefsläkare Peter Augustinsson har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en förlossning där barnet dog i samband med framfödandet.

Händelsen rör en frisk kvinna från norra länsdelen som i december 2018 skulle föda sitt första barn på Mälarsjukhuset efter en normal graviditet. Hon uttryckte oro inför förlossningen som vid flera läkarbesök bedömdes som normal oro. Förlossningen igångsattes vecka 42 och värkarbetet var normalt. När barnets huvud hade framfötts, fastnade axlarna. En specialistläkare lyckades först efter en viss tid förlösa barnet som då var svårt medtaget och trots insatser från barn- och narkosläkare kunde barnet inte räddas.

Efter förlossningen har det framkommit att kvinnan haft svår förlossningsoro med anledning av att det i släkten förekommit svåra förlossningar.

Vårdgivaren har genomfört en internutredning där händelseförloppet har klarlagts och bakomliggande orsaker identifierats. Riskförebyggande åtgärder avseende rutiner, information och utbildning har vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar igen.

Med anledning av den allvarliga händelsen kommer också en extern oberoende granskare genomföra en händelseanalys.

MD7G