7 juni 2022

Lex Mariaanmälan med anledning av fördröjd bedömning och behandling som medförde förlorad syn på ett öga

Chefläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller fördröjd bedömning och behandling av en svår infektion i ena ögat som lett till blindhet.

Händelsen rör en kvinna från västra länsdelen som vintern 2021 sökte akut på grund av förkylningssymtom och kraftig svullnad och rodnad runt höger öga. Efter telefonkonsultation mellan akutläkaren och ögonjouren, fick patienten ögondroppar mot covidorsakad inflammation i ögats bindhinna och råd att kontakta ögonmottagningen vid utebliven förbättring.

Två dygn senare återkom kvinnan till akutjouren nattetid. Kontakt togs återigen med länsövergripande ögonjour i Sörmland som nu bedömde att en akut bedömning behövde göras. Enligt samverkansavtal mellan ögonklinikerna i Sörmland och Västmanland skulle detta göras av ögonjouren i Västmanland klockan 08.00 på morgonen. Ögonjouren beslutade att kvinnan därför kunde stanna på akuten med påbörjad behandling tills dess. På morgonen åkte patienten till Västerås ögonklinik. Hon opererades flera gånger under tre veckors tid på grund av en kraftig infektion i ögats inre delar. Tyvärr kunde synen på ögat inte räddas.

Kvinnan mår efter omständigheterna bra. Infektionen är läkt men synen är förlorad på ena ögat.
Verksamheten har genomfört en internutredning och utifrån denna vidtagit åtgärder för att minska risken för att en liknande händelse ska ske i framtiden.

JDRR