14 februari 2022

Lex Mariaanmälan med anledning av fördröjd diagnos av akut njursvikt

Chefläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man från södra länsdelen där diagnos och handläggning av akut njursvikt fördröjdes på grund av bristande uppmärksamhet.

Händelsen rör en man som träffade en akutläkare på sin vårdcentral april 2020 på grund av luftvägsbesvär. Eftersom mannen var blek, uppgav tilltagande trötthet och nedsatt aptit togs utvidgade labprover inför ett kommande besök på vårdcentralen som var inplanerat sedan tidigare. Provsvaren visade tecken på njurpåverkan. Att prov tagits noterades och signerades av patientens ordinarie läkare, dock utan vidare åtgärd. Bedömningen som gjordes var att provresultaten skulle gås igenom vid det inplanerade besöket några dagar senare. Först då uppmärksammades det höga njurvärdet och patienten remitterades akut till sjukhus.

Patienten har nu pågående dialysbehandling och mår efter omständigheterna bra.

Vårdcentralen har genomfört en internutredning och utifrån denna vidtagit åtgärder för att minska risken för att en liknande händelse ska ske i framtiden.

6KC7