28 oktober 2020

Lex Mariaanmälan med anledning av fördröjd diagnos av fraktur i en fotled

Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en patient från södra länsdelen där röntgenundersökning av fotleden fördröjdes vilket möjligtvis bidrog till komplikationer.

Händelsen rör en patient som kom till sin vårdcentral i augusti 2019 på grund ont i vänster fotled i samband med en vrickning. Patienten fick träffa en fysioterapeut under tre olika tillfällen under loppet av en månad. Patienten fick olika sorters lindrande behandling men röntgen gjordes ej då det fanns tecken till förbättring mellan besöken.

Patienten sökte återigen vårdcentralen efter två månader och fick träffa en läkare som konstaterade en sned fotled. Röntgenundersökning gjordes och visade en komplicerad fraktur i fotleden som ortopedläkare bedömde som svåropererad. Remiss skickades för utomlänsvård där patienten blev opererad cirka ett år efter första besöket på vårdcentral.

Utebliven röntgenundersökning i tidigt skede för att utesluta eller bekräfta en fraktur i fotleden har möjligen bidragit till komplikationerna som har krävt högre vårdnivå.

Patienten mår idag bra.

Vårdgivaren har genomfört en internutredning där händelseförloppet har klarlagts och bakomliggande orsaker har identifierats. Riskförebyggande åtgärder avseende rutiner, information och utbildning har vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar igen.

VDKQ