25 oktober 2021

Lex Mariaanmälan med anledning av fördröjd diagnos av lungtumör

Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en kvinna från norra länsdelen där diagnosen av en lungtumör fördröjdes.

Kvinnan besökte sin vårdcentral 2019 i samband med en årskontroll och klagade då på smärta och andra symtom i höger bröst. Hon blev undersökt både med mammografi och lungröntgen där något onormalt inte kunde noteras. Kvinnan fick året efter en hård knöl i övre delen av höger bröst och en ny utredning med mammografi gjordes. Inte heller då noterades något avvikande. Kvinnan uppgav i samband med nästa årskontroll, i februari 2021, viktnedgång och att knölen i bröstkorgen hade tilltagit i storlek. Datortomografi av bröstkorgen visade nu tre tumörer. Fyndet bedömdes som lungcancer med spridning till bröstkorg och binjure. Vid eftergranskning av lungröntgenbilderna från 2019 konstaterades att tumören i höger lunga och i bröstkorgsväggen var synliga redan då.

En tidig upptäckt cancer hade kunnat möjliggöra tidigare insatt behandling. En försenad cancerdiagnos har bidragit till en undvikbar vårdskada på grund av utebliven insatt behandling som möjligen skulle kunnat påverka sjukdomens prognos.

Patienten har nu en pågående behandling och mår efter omständigheterna bra.

MXY4