9 september 2019

Lex Mariaanmälan med anledning av fördröjd diagnos av njurtumör

Chefsläkare Marie Portström har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en kvinna från norra länsdelen där diagnosen av en tumör i ena njuren fördröjdes.

Ärendet gäller en äldre kvinna som kommer på läkarbesök på sin vårdcentral i slutet av oktober 2018 på grund av trötthet, viktnedgång och svettningar. En utredning startas där flera blodprover tas i omgångar men diagnos kan ändå inte ställas. Specialistkompetens konsulteras och kvinnan kontaktas. Vid telefonsamtal med kvinnan framkommer då misstankar om att hon kan ha drabbats av en malign sjukdom varför patienten remitteras till specialistvården för utredning enligt "standardiserat vårdförlopp. Denna utredning påvisar en malign tumör i den ena njuren och behandling startas.

Kvinnan har nu en pågående behandling för sin cancersjukdom.

Vårdcentralen har genomfört en internutredning och vidtagit åtgärder för att minska risken för att en liknande händelse ska ske i framtiden.

6NGS