5 oktober 2021

Lex Mariaanmälan med anledning av förlossning där barnet avled

Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller ett barn som avled under igångsättning av förlossningen.

Händelsen rör en ung kvinna som väntade sitt första barn där graviditeten förlöpt normalt. Kvinnan kom in till förlossningen i vecka 41 för inläggning och ställningstagande till eventuell igångsättning. Efter information till föräldrarna beslutades att igångsättning skulle inledas med hjälp av läkemedel på eftermiddagen. Följande dags morgon var värden vid kontrollerna bra förutom att en liten mängd grönfärgat fostervatten noterades. Beslut togs att fortsatta igångsättningen. På eftermiddagen larmade övervakningskontrollen, CTG, under tre minuter för långsam hjärtrytm hos barnet, något som sedan normaliserades.

Då förlossningsarbetet inte kommit igång som förväntat efter återkommande doser läkemedel genomfördes en ny CTG-undersökning på kvällen utan att fosterljud kunde hittas. Läkare tillkallades och med ultraljudsundersökning kunde man konstatera att barnet dött i livmodern.

Händelsen inträffade i december 2020 och har medfört ett stort trauma för föräldrarna med en lång sorgeprocess och psykiskt lidande som följd.

54AA