2 april 2019

Lex Mariaanmälan med anledning av förlossning med sugklocka

Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en förlossning som avslutades med sugklocka vilket medförde att barnet fick en övergående svullnad i hjärnan och övergående blödning utanför skallbenet.

Händelsen rör en frisk kvinna från södra länsdelen som i december 2018 skulle föda sitt andra barn efter fullgången graviditet. Mot slutet av förlossningen förändrades fosterhjärtljuden och det fanns tecken på hotande syrebrist hos barnet. Det förelåg också värksvaghet hos mamman och ansvarig läkare beslutade därför att avsluta förlossningen med sugklocka.

Förlossningens slutskede blev dock svårare och mer utdraget än förväntat och gällande rutin överskreds både tidsmässigt och för antal rekommenderade dragningar.

Barnet var påverkat vid födseln och fick en övergående svullnad i hjärnan liksom en övergående blödning utanför skallbenet och överfördes till barnklinik vid länssjukhus för fortsatt vård.

Vårdgivaren har gjort en internutredning och uppdaterat rutinerna kring förlossning med sugklocka som återkopplats till all personal inom förlossningsvården. Dessutom kommer teamträning att intensifieras och fortsätta regelbundet framöver.

Barnet mår bra och har hittills utvecklats normalt.

5QFD