10 juni 2022

Lex Mariaanmälan med anledning av försenad kontakt med 112 efter att en patient blev okontaktbar under ett rådgivningssamtal

Chefläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man från norra länsdelen som plötsligt blev okontaktbar under ett pågående telefonsamtal med sjukvården utan att akutlarm till 112 utlöstes.

Mannen ringde telefonrådgivningen på sin vårdcentral på grund av smärtor i skulderbladen. Under samtalet tappade rådgivningssjuksköterskan plötsligt kontakten med mannen. Rådgivningssköterskan ropade flera gånger på mannen men fick inget svar och avslutade samtalet. Hon ringde upp flera gånger utan svar. En kollega tog över ansvaret och fortsatte att ringa mannen utan resultat. Efter att ingen kontakt kunde fås med mannen, beslöts efter fyra timmar att larma 112 samt polis. Ambulans och polis åkte till mannens bostad och konstaterade att mannen var avliden.

Vårdgivaren har genomfört en internutredning där händelseförloppet har klarlagts och bakomliggande orsaker har identifierats. Riskförebyggande åtgärder avseende rutiner, information och utbildning har vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar igen.

MU11