30 mars 2023

Lex Mariaanmälan med anledning av förväxling av läkemedel hos en patient

Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller ett barn från södra länsdelen som fick fel läkemedel.

Ett barn i treårsåldern från södra länsdelen drabbades av feberkramper i december 2022 och ambulans tillkallades. Ambulanspersonalen skulle ge barnet läkemedel för att häva kramperna, men trots dubbelkontroll av läkemedlet fick barnet en mycket kraftig smärtmedicin i stället för den kramplösande medicinen. När kramperna inte avtog påbörjades felsökning och då upptäcktes att barnet hade fått felaktig medicin. Ambulanspersonalen beslutade då omgående att ge motgift mot smärtmedicinen samt att ge barnet rätt medicin för att upphäva kramperna.

Med anledning av sammanblandningen dröjde det tyvärr innan barnet fick den rätta medicinen och kramperna upphörde. Barnet transporterades då till Mälarsjukhuset i Eskilstuna och var lätt medvetandepåverkad.

Barnet lades in på sjukhuset över en natt för observation och mår efter omständigheterna bra.

Vårdgivaren har genomfört en internutredning avseende händelseförloppet.
Riskförebyggande åtgärder avseende rutiner, information och utbildning kommer att vidtas för att förhindra att liknande händelser inträffar igen.

2775