24 februari 2022

Lex Mariaanmälan med anledning av knäskada hos tonåring

Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en tonåring som drabbats av knäskada.

Händelsen rör en tonåring som sommaren 2021 var med om en trafikolycka där hen ådrog sig en komplicerad knäfraktur. Patienten bedömdes cirkulatoriskt stabil och skickades från Nyköpings lasarett till Mälarsjukhuset, Eskilstuna för åtgärd.

Före avfärd hade patienten snabb puls och ett sjunkande blodvärde. Under ambulanstransporten noterades fortsatt snabb puls samt sjunkande blodtryck där orsaken misstänktes vara blödning. Vid ankomsten var patienten ytterligare försämrad och i behov av intensiv övervakning, blodtransfusion och vätskebehandling.

En händelseanalys har utförts med syfte att klargöra händelseförloppet och förhindra att en liknande händelse upprepas.

Patientens allmäntillstånd är i dag gott men rehabilitering av knäskadan pågår fortfarande.

T4HM