4 november 2020

Lex Mariaanmälan med anledning av komplikationer efter operation

Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en patient från södra länsdelen som drabbades av komplikationer vid ett gynekologiskt ingrepp.

Patienten, en äldre kvinna, genomgick i somras ett planerat gynekologiskt ingrepp. Under ingreppet upptäcktes en oklar förändring nära en tarm.

Förändringen togs bort och tre dagar senare utvecklade patienten bukhinneinflammation. Patienten behövde opereras på nytt och då upptäcktes ett hål på tarmen som bedömdes ha uppkommit vid den första operationen. En stomi behövde anläggas. I övrigt har patienten återhämtat sig väl.

Händelsen har granskats av verksamheten och rutiner för hur denna typ av ingrepp ska utföras har gåtts igenom.

HZTE