17 mars 2023

Lex Mariaanmälan med anledning av missad hjärtsvikt hos en patient

Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en kvinna från norra länsdelen som avled i hjärtsvikt som ej utretts av sjukvården.

Kvinnan, i 60-årsåldern från norra länsdelen, remitterades av en specialistmottagning till sin vårdcentral för utredning av bland annat hjärtsvikt. Läkaren på vårdcentralen bedömde utifrån kvinnans berättelse och den undersökning som utfördes att patientens symtom inte berodde på hjärtsvikt. En fullständig hjärtsviktsutredning påbörjades inte. Efter fyra månader avled kvinnan i hjärtstopp. Obduktionen visade att kvinnan hade akut hjärtsvikt och åderförkalkning med förträngning av kranskärlen i hjärtat.

Vårdgivaren har genomfört en internutredning avseende händelseförloppet.
Riskförebyggande åtgärder avseende rutiner, information och utbildning kommer att vidtas för att förhindra att liknande händelser inträffar igen.

AN4W