21 februari 2022

Lex Maria-anmälan med anledning av misslyckad operation av äggledare

Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en operation av äggledaren som misslyckades.

En kvinna i 30-årsåldern opererades våren 2021 för utomkvedshavandeskap, ett befruktat ägg som fastnat i äggledaren på vägen till livmodern. Hon fick information om att hela äggledaren opererats bort. Kvinnan blev gravid några månader senare och det visade sig då att en del av äggledaren lämnats kvar och att ett nytt utomkvedshavandeskap uppstått. Ytterligare två operationer behövde göras för att operera bort den kvarvarande delen av äggledaren.

Anledningen till händelsen är att gällande rutiner har frångåtts och patienten har därför behövt genomgå tre operationer i stället för en.

B3B3