29 maj 2019

Lex Mariaanmälan med anledning av sent upptäckt cancer

Chefsläkare Marie Portström har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller sent upptäckt strupcancer.

Patienten är en äldre man med insulinbehandlad diabetes och högt blodtryck. I samband med årskontroll av diabetessjukdomen i mars 2017 vid en vårdcentral i norra länsdelen berättar patienten att han har hostat sedan cirka tre månader samt att han är snuvig och nästäppt. Klinisk undersökning och röntgenundersökning av lungorna genomförs och är utan anmärkning.

Patienten söker sedan på samma vårdcentral i januari 2018 för torrhosta sedan några månader. Ny röntgenundersökning av hjärta och lungor genomförs. Även vid detta tillfälle är undersökningen utan anmärkning men bedöms som akut bronkit och patienten ordineras en kur antibiotika. Patienten söker sedan vårdcentralen i oktober 2018 för långvarig hosta. Han har under mellantiden varit utomlands i några månader. En skiktröntgen av bröstkorgen görs i oktober 2018 som påvisar en misstänkt elakartad väggförtjockning i luftstrupen nedanför stämbanden. Den fortsatta utredningen påvisar en cancertumör i luftstrupen.

Patienten handläggs därefter enligt standardiserat vårdförlopp för aktuell cancertyp. Patienten har genomgått behandling och vid kontroll i april 2019 syns inga kvarvarande tecken på tumörväxt.

BJ8E