21 mars 2022

Lex Mariaanmälan med anledning av sent upptäckt cancer

Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en äldre man där spridd cancer upptäcktes sent.

En man i 80-årsåldern sökte akutmottagningen med förvirring. Rutinundersökning och rutinprover var utan anmärkning. På röntgen sågs förtätning på en lunga. Patienten remitterades för datortomografiundersökning och bedömning på lungkliniken. Sväljningssvårigheter uppdagades och uppblåsning av magsäcken syntes på röntgen. Patienten undersöktes därför av kirurgjour som bedömde att akuta åtgärder inte behövdes. Patienten skickades hem men återkom efter fyra dagar med ett mycket nedsatt allmäntillstånd. Akut datortomografi påvisade spridd cancer, patienten lades in på sjukhuset och avled efter ytterligare fyra dagar.

Händelseanalys har genomförts som visar att ett tydligt ansvarstagande inte fanns mellan de olika klinikerna som hade hand om patienten. Gällande rutiner angående ansvar och kommunikation har aktualiserats.

UYYX