23 maj 2022

Lex Mariaanmälan med anledning av utebliven utredning av misstänkt lungcancer

Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en kvinna från norra länsdelen där utredning av misstänkt lungcancer uteblev.

Kvinnan sökte medicinakuten på Mälarsjukhuset under vintern 2020 på grund av hosta som hon haft i minst sex månader. På akuten bedömdes kvinnan ha en förkylning men också att hon behövde utredas för sin hosta, särskilt med tanke på att hon var rökare. Remiss skickades till patientens vårdcentral för uppföljning och vidare utredning. Patienten skulle kallas till vårdcentralen inom 1 - 3 månader men någon kallelse skickades dock aldrig. Efter drygt tio månader kom patienten på nytt till akuten. Denna gång på grund av buksmärta och feber. Den akuta utredningen visade en massiv tumör i vänster lunga som hade vuxit över hela lungan. Patienten avled kort därefter till följd av långt framskriden lungcancer.

Vårdgivaren har genomfört en internutredning där händelseförloppet har klarlagts och bakomliggande orsaker har identifierats. Riskförebyggande åtgärder avseende rutiner, information och utbildning har vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar igen.

GQ6U