11 maj 2023

Lex Maria anmälan gällande fördröjd diagnos av levercancer

Chefsläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen gäller vårdförloppet för en patient där bifynd på röntgenundersökning förbisågs och behandling av allvarlig sjukdom fördröjdes.

Händelsen rör en man i 70-årsåldern med både bukväggs-och ljumskbråck. Inför planerad operation av ljumskbråcket genomfördes sommaren 2021 röntgen av buken där bifynd visade en leverförändring. Remissvaret från radiologen var entydigt, behov av fortsatt utredning rekommenderades. Röntgensvaret uppmärksammades dock först efter tre månader och patienten informerades. Vid förnyad röntgenundersökning hade patienten en spridd tumör i buken.

Patienten fick palliativ cellgiftsbehandling och avled ett år efter diagnosen.
Händelsen bedöms ha orsakat en fördröjning av behandlingen och sannolikt förkortat överlevnaden för patienten.

Händelseförloppet har kartlagts och det finns fastställda och kända rutiner på kliniken som inte efterföljts. Kliniken har även förtydligat de administrativa rutinerna.

R68X