2 maj 2023

Lex Mariaanmälan med anledning av fördröjd diagnos av hjärtinfarkt

Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man från norra länsdelen där diagnos och behandling av hjärtinfarkt blev fördröjd.

En man, i 80-årsåldern från norra länsdelen, var i kontakt med rådgivningen på sin vårdcentral på grund av flera veckors tilltagande bröstsmärta och andfåddhet. Eftersom mannen inte ville åka till akuten på rådgivningssköterskans rekommendation planerades en läkartid på
vårdcentralen. Mannen fick också råd att söka akuten vid försämring. På grund av tilltagande besvär ringde mannen åter vårdcentralen efter några dygn och fick då en akut läkartid samma dag. Läkaren på vårdcentralen bedömde utifrån den utförda undersökningen och mannens berättelse att påbörja en utredning på vårdcentralen. Två dygn efter besöket på vårdcentralen sökte mannen akuten på Mälarsjukhuset där en pågående hjärtinfarkt konstaterades vilken behandlades framgångsrikt.

Vårdcentralen har genomfört en internutredning avseende händelseförloppet.
Riskförebyggande åtgärder avseende rutiner, information och utbildning kommer att vidtas för att förhindra att liknande händelser inträffar igen.

Mannen mår idag bra.

C8QM