Nyhetslista 2019

 • Igår 17:02

  Antibiotikaronder bidrar till att minska antibiotika

  Idag, den 18 november, inleds den världsomspännande antibiotikaveckan, en återkommande aktivitet som uppmärksammas varje år. Därför vill vi presentera delar av regionens arbete mot en ökande antibiotikaresistens.

 • 14 november 10:46

  1177 Vårdguidens e-tjänster - Inloggning med lösenord och SMS tas bort

  Den 3 december 2019 tas inloggning via lösenord och SMS i 1177 Vårdguidens e-tjänster bort för invånare. Orsaken är att säkerhetskraven på digitala tjänster har ökat.

 • 11 november 14:48

  Nu svarar sörmländska sjuksköterskor i telefon på 1177

  Från och med den 13 november svarar Region Sörmlands egna sjuksköterskor när sörmlänningarna ringer 1177 för sjukvårdsrådgivning. Samma trygghet men närmare samarbete med den sörmländska vården är delar av förbättringarna som följer.

 • 11 november 10:55

  Enkel vaccination räddar liv

  Nu går vi in i influensatider och för vissa grupper är det extra viktigt att vaccinera sig. Från och med den 19 november har regionens vårdcentraler drop-in-tider för vaccination.

 • 8 november 09:13

  Regionala utvecklingsnämnden besöker SSAB

  Miljöutmaningarna är stora, men genom att hitta smarta och innovativa arbetssätt är det möjligt att möta miljöutmaningarna och samtidigt bidra till en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Fredagen den 8 november besöker Region Sörmlands Regionala utvecklingsnämnd (RUN) SSAB i Oxelösund för att ta del av just smarta och innovativa arbetssätt.

 • 5 november 15:04

  Hjälplinjen integreras i den reguljära vården

  Hjälplinjen är en nationell tjänst som sedan 2002 erbjudit psykologiskt samtalsstöd via telefon till människor i kris. Vid årsskiftet avvecklas tjänsten för att istället integreras i den reguljära vården, både inom regionen och genom befintliga nationella tjänster som rör psykologiskt stöd.

 • 5 november 09:40

  Vykort med vaccinationsinformation

  Under vecka 45 skickar Region Sörmland ut ett vykort till de som är födda 1954 eller tidigare för att påminna om vaccination mot säsongsinfluensa. När vi nu går in i influensatider är det extra viktigt att vissa grupper vaccinerar sig.

 • 4 november 13:07

  Nya avtal för serviceresor i Sörmland: ”Trygghet och bemötande i fokus”

  Tre trafikföretag; AB Trendtaxi, AB Trendtaxi i Sörmland samt VTV Transport och Taxi AB tilldelas uppdrag att bedriva serviceresor i Sörmland de kommande fyra åren. En av nyheterna är att trafikföretagen har möjlighet till bonus enligt kriterier kopplade till förarens bemötande samt resenärens trygghet och nöjdhet med resan.

 • 29 oktober 16:35

  Regionstyrelsen i korthet 28/10

  Akutmottagningen på Kullbergska sjukhuset ska rustas upp för 37 miljoner kr. Spännande kulturaktiviteter för 2020 kopplade till kulturplanen - detta var några av besluten vid regionstyrelsens möte den 28 oktober.

 • 25 oktober 15:44

  Uppdatering förbrukningsmaterial

  Ännu fungerar inte varuleveranserna som de ska men bedömningen är att Region Sörmland klarar sig över helgen och en bit in i nästa vecka.

Föregående