Nyhetslista 2019

 • 10 oktober 12:48

  Leveransproblem av förbrukningsmaterial

  I Region Sörmland är tillgången på förbrukningsmaterial i vården ojämn efter uteblivna leveranser. Inventering pågår och vissa produkter finns i våra egna förråd. En särskild arbetsgrupp följer dock ständigt utvecklingen av leveransproblemen.

 • 8 oktober 09:26

  Förslag att införa tarmcancerscreening i Sörmland

  Nio sörmländska liv per år kan räddas med införande av allmän tarmcancerscreening. Region Sörmland vill införa undersökningarna med start 2020.

 • 30 september 09:43

  Ensamhet och nedlåtande behandling bidrar till sämre hälsa hos äldre

  Hälften av de som är 70 år eller äldre uppskattar sitt allmänna hälsotillstånd som gott. För den som behöver hjälp att klara sin vardag eller besväras av ensamhet är det däremot tufft. Det visar rapporten Äldres liv & hälsa i Mellansverige.

 • 26 september 14:39

  Vi stänger entré 2 på Mälarsjukhuset

  Den 1 oktober stängs entré 2 ("gamla entrén") på Mälarsjukhuset. Byggnaden som entré 2 ligger i ska rivas för att göra plats för den nya vårdbyggnaden som ska uppföras på Mälarsjukhuset.

 • 25 september 18:23

  Välkommen att prata e-tjänster med oss!

  Den 7-13 oktober, vecka 41, är det nationell e-medborgarvecka och Region Sörmland tar till vara på tillfället att informera om möjligheterna med våra e-tjänster på 1177.se.

 • 18 september 10:07

  70 sörmlänningar får en könssjukdom varje månad

  Varje månad för 70 sörmlänningar en könssjukdom. Vanligast är klamydia men just nu är det gonorré som ökar mest.

 • 13 september 15:07

  Kulvert stängd på Nyköpings lasarett

  Den 16 till och med 27 september stänger vi kulverten som förbinder sjukhusområdet på mitten. Du som ska gå mellan höghuset (målpunkt A) och den gamla lasarettsbyggnaden (målpunkt B och C) får ta en annan väg.

 • 12 september 17:39

  Stora historiepriset 2019

  Stora historiepriset, Sveriges största historiepris, går 2019 till Annika Sandén, docent i historia vid Stockholms universitet. Hon får priset för sin förmåga att nå ut till en bredare allmänhet så att historisk forskning och kunskap kommer fler till del.

 • 12 september 17:27

  Sprängarbeten vid Mälarsjukhuset

  En helt ny vårdbyggnad ska byggas vid Mälarsjukhuset och stora delar av sjukhuset renoveras och moderniseras. Markarbeten har pågått sedan i våras, nu börjar förberedelserna under mark. Tänk på att komma i god tid till ditt besök.

 • 11 september 09:51

  Balans i ekonomin men inte i vårdens tillgänglighet

  Region Sörmland håller budget, överbeläggningarna och kostnaden för hyrpersonal minskar. Däremot visar delar av hälso- och sjukvården underskott och det är en bit kvar till tillgänglighetsmålen. Det visar delårsrapporten som diskuteras på regionstyrelsen den 17/9.

Föregående