Nyhetslista

 • Igår 09:47

  Barn och ungdomskliniken- först att bli godkänd enligt modellen barnanpassad vård

  Barn- och ungdomskliniken i Region Sörmland är tillsammans med motsvarande klinik i region Gävleborg – först i Sverige med att bli godkända enligt den nationella modellen Barnanpassad vård. Ett gediget arbete där alla medarbetare på kliniken varit delaktiga ligger bakom framgången.

 • 6 juli 12:53

  Antikroppstester igång i Sörmland

  Nu öppnar Region Sörmland för antikroppstester av covid-19. Testerna, blodprov, sker på länets vårdcentraler och tid bokas på webbplatsen 1177.se.

 • 29 juni 15:11

  Bättre tillgänglighet till provtagning för dig som har covid-19 symtom

  Region Sörmland ökar möjligheten att testa sig för covid-19. Du som har svårt att ta dig till en av sjukhusorterna har nu möjlighet att få ett testkit hemlevererat, oavsett vilken kommun du bor i.

 • 22 juni 10:50

  Extra medel till Almis företagsstödjande arbete

  De regionala Almibolagen befinner sig i ett ansträngt läge på grund av covid-19-pandemins effekter på näringslivet. Region Sörmland satsar nu 500 000 kronor i extra anslag för att stötta deras arbete med lokala företagare i Sörmland.

 • 17 juni 09:52

  Stort behov av jämlik och rättvis barnhälsovård

  Barnen i Sörmland omges av betydande riskfaktorer för ohälsa. Andelen 4-åringar med övervikt eller fetma är bland de högsta i landet och den socioekonomiska utsattheten är stor. Det framgår av 2019 års rapport om barnhälsovården i Sörmland som regionen sammanställer varje år.

 • 16 juni 19:56

  Sprängarbeten påverkar framkomligheten vid Mälarsjukhuset

  Nästa vecka, 26, startar åter sprängningar vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Arbeten sker vid Kungsvägen, i närheten av huvudentrén. All trafik stängs av under tiden sprängningarna sker.

 • 15 juni 12:44

  Telefonlinje om corona på flera språk

  Region Sörmland ansluter sig till den nationella telefonlinjen som öppnats för att kunna möta behovet av information om coronaviruset på fler språk. Hit kan du ringa och få svar på allmänna frågor om corona på arabiska, somaliska, tigrinja/amarinja, persiska och ryska.

 • 9 juni 15:44

  Regionstyrelsen i korthet 9/6

  Avgift för antikroppstester för covid-19, utökade självtester och upphandling av digitalt triageringssystem. Det var en del av de ärenden som diskuterades och beslutades i regionstyrelsen, sista före sommaruppehållet, den 9/6.

 • 3 juni 13:33

  Stöd för marknadsföring av lokala besöksnäringen

  Internationella gäster till sörmländska besöksmål bedöms bli få sommaren 2020. För att stötta besöksnäringen startas därför en nationell marknadsföringsinsats som Region Sörmland står bakom. Syftet är att locka gäster till de lokala besöksmålen från närområdet.

 • 1 juni 13:19

  Region Sörmland startar utökad testning för covid-19

  Många fler vuxna sörmlänningar kan snart testa sig för covid-19. Syftet är att minska smittspridningen och få en tydligare bild av situationen i länet. 1177.se blir navet för testningen som plats för både tidsbokning och testresultat.

Föregående