Nyhetslista

 • Idag 11:41

  Onödiga frågetecken med snabbutredning om nya stambanor – Ostlänken behövs

  Efter många års planering, förhandlingar och lokal förankring om Ostlänken finns nu konkreta förberedelser för stationsutveckling och byggstart med början 2022. Utredning om alternativa stambanor skapar i detta skede bara onödiga frågetecken enligt Region Sörmland, Nyköping- och Trosa kommuner.

 • 24 november 14:15

  Lokala allmänna råd i Sörmland förlängs

  Den 5 november infördes lokala allmänna råd i Sörmland med tydliga uppmaningar om vad som förväntas av alla som vistas i länet. Råden har nu förlängts och gäller till och med den 13 december.

 • 24 november 14:06

  Samtliga regioner kritiseras för covidvården på äldreboenden - men felaktigt att riktlinjer använts i Sörmland

  Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar landets samtliga regioner för vården av personer på äldreboenden under coronapandemin våren 2020. Region Sörmland får bland annat kritik för att boende inte fått vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Vissa uppgifter i beslutet är dock felaktiga.

 • 19 november 15:44

  Tillfällig paus för vård som kan vänta

  Hälso- och sjukvården i Region Sörmland pausar viss planerad, icke akut, somatisk vård för vuxna på sjukhusen från måndag 23/11. Anledningen är ökat inflöde av covidpatienter i kombination med högt tryck på övrig vård.

 • 12 november 15:13

  Tillfällig brist på pneumokockvaccin

  Stor efterfrågan på vaccin mot pneumokocker har lett till en brist hos våra leverantörer. Det betyder att du som är i riskgrupp och önskar vaccinera dig mot pneumokocker behöver komma vid ett senare tillfälle.

 • 10 november 17:53

  Ny provtagningsstation öppnar i Nyköping

  Trycket på provtagning för pågående covid-19 är fortsatt högt, och för att möta den ökade efterfrågan fortsätter vi utöka vår kapacitet. Nu finns ytterligare en provtagningsstation på plats i Nyköping.

 • 10 november 12:50

  Region Sörmland höjer beredskapen på grund av ökad smittspridning

  Region Sörmland höjer från och med i dag sin beredskap till följd av coronapandemin, och inför ett så kallat stabsläge. Orsaken är ökad smittspridning i länet och att antalet patienter som vårdas för covid-19 ökar.

 • 6 november 15:10

  Eskilstunaläkare disputerar med avhandling om barn med cerebral pares

  Kommunikationsförmågan snarare än rörelseförmågan avgör hur barn som föds med cerebral pares klarar sig senare i livet, när det kommer till arbete, studier och relationer. Det är slutsatsen i Dan Jacobsons avhandling. Dan arbetar till vardags på barn- och ungdomskliniken på Mälarsjukhuset. Idag lägger han fram sin avhandling på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

 • 3 november 13:42

  Förlängd vaccinationstid för influensa och pneumokocker

  Idag, 3/11, startar vaccineringen av influensa och pneumokocker i Region Sörmland. 25 000 personer har redan bokat tid för vaccinering och ytterligare 20 000 förväntas boka. Vaccintillgången är god och tider finns kvar men de som bokar via telefon får räkna med en viss väntetid.

 • 30 oktober 08:22

  Arbetet med Ostlänken fortgår trots förslag om nya stambanor

  Det regionala arbetet med Ostlänken har pågått under många år och både arbete och planering fortsätter. Den utredning av nya stambanor som Trafikverket gjort på regeringens uppdrag ses därför av Region Sörmland, Trosa- och Nyköpings kommuner som utredningsförslag och inget annat.

Föregående