Nyhetslista

 • 15 september 15:55

  Sänkt pris på antikroppstest

  Efter beslut i regionfullmäktige ändrar vi priset för ett antikroppstest till 200 kronor.

 • 15 september 15:12

  Organisationer föreslås få behålla bidrag

  Flera organisationer och föreningar har i rådande situation svårt att genomföra sin planerade verksamhet för 2020. Region Sörmland vill nu låta de verksamheter som fått ekonomiskt bidrag behålla dessa om man påverkats av covid-19 pandemin.

 • 10 september 15:23

  Nodstädernas storregionala funktion

  Det finns ett stort behov av fördjupat samarbete mellan Sörmland och övriga regioner och kommuner i Mälarregionen för en mer integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad. Det visar rapporten På väg mot en mer integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad i östra Mellansverige. Nodstädernas roller, stadsutveckling och funktionella samband.

 • 9 september 13:16

  Hela samhället involveras i arbetet mot suicid

  Sörmland har under de senaste tio åren legat strax över riksgenomsnittet i antal självmord. En nollvision för Sörmland antogs 2019 och nu ska visionen bli till konkreta åtgärder där hela samhället involveras.

 • 7 september 13:56

  Sörmlands museum är Årets museum 2020!

  Samlingarna har flyttat ut i de publika rummen och presenteras i berättande magasin. Sörmlands museum visar på nya sätt att arbeta som kombinerar föremålens historia med publikens upplevelse. Med berättelsen och människan i centrum, skapar museet en mötesplats där publiken kan delta i museets verksamhet, bidra till samlingarna och möta andra människor.

 • 24 augusti 09:30

  Digital pridevecka hos Region Sörmland

  Ingenting är som vanligt i år, ej heller länets olika prideevenemang. Region Sörmland väljer därför att uppmärksamma HBTQ-personers rättigheter digitalt under vecka 35.

 • 19 augusti 13:32

  Oberoende utvärdering av Region Sörmlands covid-19 arbete inleds

  En oberoende utvärdering av Region Sörmlands arbete och agerande under covid-19 pandemin kommer att genomföras. Syftet är att organisationen ska dra lärdomar och stärka sin verksamhet.

 • 18 augusti 11:22

  Ny avgift för antikroppstest

  Avgiften för antikroppstest ändras i Region Sörmland. Från den 16/9 blir kostnaden 200 kronor. Ärendet behandlas och beslutas av regionstyrelsen den 25/8 och av regionfullmäktige dagen innan det nya priset föreslås börja gälla.

 • 17 augusti 13:12

  Region Sörmland avslutar stabsläget

  Region Sörmland har befunnit sig i stabs- och förstärkningsläge sedan 11 mars med anledning av covid-19. Från och med idag, måndag den 17 augusti avslutas stabsläget.

 • 11 augusti 12:37

  17 augusti stängs Kungsvägen vid Mälarsjukhuset

  Kungsvägen stängs av från parkeringshuset till huvudentrén på Mälarsjukhuset, för allas säkerhet, både för busstrafik och vanlig trafik. Du kan fortfarande ta dig till och från parkeringshuset via trottoaren.

Föregående