Nyhetslista 2019

 • 17 oktober 13:13

  Uppdatering om förbrukningsmaterial

  I Region Sörmland bedöms att hälso- och sjukvården klarar situationen med förbrukningsmaterial över helgen och in i början av nästa vecka.

 • 15 oktober 17:05

  Möte med Trafikverket

  Representanter från Region Sörmland har nyligen träffat Trafikverkets regionala direktör med anledning av förslaget till hastighetssänkning på de flera av de sörmländska vägarna.

 • 14 oktober 15:41

  Frågor och svar om förbrukningsmaterial

 • 11 oktober 12:51

  Situationen kring förbrukningsmaterial

  I Region Sörmland bedöms att det nu finns tillräckligt med förbrukningsmaterial till vården för att klara helgen och början på kommande vecka. Detta efter direktbeställningar och leveranser från flera olika leverantörer till våra sjukhus och primärvården.

 • 10 oktober 12:48

  Leveransproblem av förbrukningsmaterial

  I Region Sörmland är tillgången på förbrukningsmaterial i vården ojämn efter uteblivna leveranser. Inventering pågår och vissa produkter finns i våra egna förråd. En särskild arbetsgrupp följer dock ständigt utvecklingen av leveransproblemen.

 • 8 oktober 09:26

  Förslag att införa tarmcancerscreening i Sörmland

  Nio sörmländska liv per år kan räddas med införande av allmän tarmcancerscreening. Region Sörmland vill införa undersökningarna med start 2020.

 • 26 september 14:39

  Vi stänger entré 2 på Mälarsjukhuset

  Den 1 oktober stängs entré 2 ("gamla entrén") på Mälarsjukhuset. Byggnaden som entré 2 ligger i ska rivas för att göra plats för den nya vårdbyggnaden som ska uppföras på Mälarsjukhuset.

 • 26 september 11:26

  Fokus på att vara anhörig till någon i behov av stöd

  Cirka 15 000 Eskilstunabor är anhöriga som hjälper och stödjer en familjemedlem, släkting, granne, vän eller annan medmänniska. Under vecka 41 fylls Eskilstuna av en mängd olika evenemang på anhörigtemat.

 • 25 september 18:23

  Välkommen att prata e-tjänster med oss!

  Den 7-13 oktober, vecka 41, är det nationell e-medborgarvecka och Region Sörmland tar till vara på tillfället att informera om möjligheterna med våra e-tjänster på 1177.se.

 • 24 september 14:17

  Ny byggnad och ännu en linjäraccelerator till Mälarsjukhuset

  Antalet cancerfall beräknas öka med över 60 procent under kommande år och därmed även behoven av avancerad strålbehandling. Mälarsjukhuset i Eskilstuna föreslås nu få ännu en linjäraccelerator för att bättre möta framtiden. Frågan diskuteras på mötet med regionstyrelsen den 1/10.

Föregående