Nyhetslista 2019

 • Idag 10:00

  Patienter ger både tummar upp och ned för den psykiatriska- och beroendevården

  En majoritet av patienterna i psykiatri- och beroendevården tycker att de får bra vård, att bemötandet är gott och att insatserna som görs leder till en förändring. Samtidigt finns flera områden som kan förbättras. Det visar den stora brukarundersökning som genomförts i länet.

 • 15 augusti 12:52

  Nästa steg i entrébygget på Kullbergska sjukhuset

  Nu påbörjar vi det invändiga arbetet vid entré 1 på Kullbergska sjukhuset. Mer plats för service blir det till sommaren 2020. Till dess finns kontaktcenter vid entré 5 och cafét vid Restaurang Josefin.

 • 7 augusti 14:23

  Frågor och svar om digitala vårdbesök i Sörmland

  Region Sörmland tar från och med den 1 juli 2019 ut en patientavgift för digitala vårdkontakter på läkar- och psykolognivå. Nedan kan du ta del av frågor och svar om vad det innebär.

 • 1 augusti 10:00

  Remisskrav infört för neuropsykiatriska utredningar

  Antalet personer som söker för neuropsykiatrisk frågeställning ökar. 2018 fick 600 personer från Sörmland neuropsykiatrisk utredning utanför Region Sörmlands verksamhet.

 • 12 juli 12:35

  Succé för Region Sörmlands film om passiv rökning

  Flera hundra tusen visningar på sociala medier, medverkan på europeiska filmfestivaler, intresse från Svenska regioner och kommuner och nu WHO, världshälsoorganisationen. Region Sörmlands film om faran med passiv rökning väcker intresse runtom i världen.

 • 9 juli 09:32

  Riskabelt hälsoläge för många sörmländska barn

  Trots ökade resurser och flera nya familjecentraler så utsätts sörmländska barn för risker gällande hälsa och välmående. Det visar barnhälsovårdens rapport för 2018 som också innehåller några ljuspunkter.

 • 18 juni 09:00

  Sommaren i den sörmländska vården

  Sommaren 2019 är väl planerad, vårdplatserna fler än förra året, akuterna och vårdcentralerna har öppet som vanligt och samarbetet med länets kommuner är förberett. För att hålla bemanningen uppe erbjuds dessutom personal under vissa förutsättningar extra ersättningar. Så ser läget ut inför årets sommar i vården.

 • 13 juni 10:06

  Ny vårdcentral öppnar i centrala Eskilstuna

  Nya vårdcentralen Gallerian öppnar den 2 september men redan nu kan du lista dig där som patient.

 • 12 juni 08:21

  Sex ska vara schysst!

  Kolla om du har klamydia eller gonorré på testadighemma.se! Om du testar dig så är du rädd om både dig själv och andra. Testet är kostnadsfritt och du gör det hemma, enkelt och diskret.

 • 4 juni 15:39

  Avtal tecknat för Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS

  Nu finns ett avtal för ett modernt vårdinformationsstöd där patienten har större möjlighet att vara delaktig i sin vård. Det är en av de stora fördelarna med systemet som planeras att finnas i Region Sörmlands hälso- och sjukvård 2022.

Föregående