Nyhetslista

 • 28 juli 12:54

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 28/7 2020

  5 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 1 av dessa patienter får intensivvård. Totalt har 785 personer vårdats och 609 personer skrivits ut från sjukhus i länet.

 • 27 juli 14:08

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 27/7 2020

  5 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 1 av dessa patienter får intensivvård. Totalt har 785 personer vårdats och 609 personer skrivits ut från sjukhus i länet.

 • 24 juli 12:54

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 24/7 2020

  5 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 1 av dessa patienter får intensivvård. Totalt har 785 personer vårdats och 609 personer skrivits ut från sjukhus i länet.

 • 24 juli 11:21

  Fall av Hepatit A i Sörmland

  I Sverige pågår sedan april månad en smittspridning av gulsotviruset Hepatit. Flera av fallen i Sverige är kopplade till bruk av narkotiska droger. I Sörmland har hittills fem personer insjuknat, alla i Katrineholmstrakten. Personerna är mellan 30 till 50 år gamla.

 • 23 juli 12:43

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 23/7 2020

  5 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 1 av dessa patienter får intensivvård. Totalt har 785 personer vårdats och 609 personer skrivits ut från sjukhus i länet.

 • 22 juli 14:25

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 22/7 2020

  4 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 1 av dessa patienter får intensivvård. Totalt har 786 personer vårdats och 609 personer skrivits ut från sjukhus i länet.

 • 21 juli 12:44

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 21/7 2020

  8 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 1 av dessa patienter får intensivvård. Totalt har 786 personer vårdats och 607 personer skrivits ut från sjukhus i länet.

 • 20 juli 14:46

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 20/7 2020

  7 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 2 av dessa patienter får intensivvård. Totalt har 785 personer vårdats och 607 personer skrivits ut från sjukhus i länet.

 • 17 juli 13:51

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 17/7 2020

  9 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 2 av dessa patienter får intensivvård. Totalt har 783 personer vårdats och 606 personer skrivits ut från sjukhus i länet.

 • 16 juli 14:17

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 16/7 2020

  11 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 2 av dessa patienter får intensivvård. Totalt har 781 personer vårdats och 605 personer skrivits ut från sjukhus i länet.