Nyhetslista

 • 29 juni 15:11

  Bättre tillgänglighet till provtagning för dig som har covid-19 symtom

  Region Sörmland ökar möjligheten att testa sig för covid-19. Du som har svårt att ta dig till en av sjukhusorterna har nu möjlighet att få ett testkit hemlevererat, oavsett vilken kommun du bor i.

 • 22 juni 10:50

  Extra medel till Almis företagsstödjande arbete

  De regionala Almibolagen befinner sig i ett ansträngt läge på grund av covid-19-pandemins effekter på näringslivet. Region Sörmland satsar nu 500 000 kronor i extra anslag för att stötta deras arbete med lokala företagare i Sörmland.

 • 16 juni 19:56

  Sprängarbeten påverkar framkomligheten vid Mälarsjukhuset

  Nästa vecka, 26, startar åter sprängningar vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Arbeten sker vid Kungsvägen, i närheten av huvudentrén. All trafik stängs av under tiden sprängningarna sker.

 • 15 juni 12:44

  Telefonlinje om corona på flera språk

  Region Sörmland ansluter sig till den nationella telefonlinjen som öppnats för att kunna möta behovet av information om coronaviruset på fler språk. Hit kan du ringa och få svar på allmänna frågor om corona på arabiska, somaliska, tigrinja/amarinja, persiska och ryska.

 • 9 juni 15:44

  Regionstyrelsen i korthet 9/6

  Avgift för antikroppstester för covid-19, utökade självtester och upphandling av digitalt triageringssystem. Det var en del av de ärenden som diskuterades och beslutades i regionstyrelsen, sista före sommaruppehållet, den 9/6.

 • 3 juni 13:33

  Stöd för marknadsföring av lokala besöksnäringen

  Internationella gäster till sörmländska besöksmål bedöms bli få sommaren 2020. För att stötta besöksnäringen startas därför en nationell marknadsföringsinsats som Region Sörmland står bakom. Syftet är att locka gäster till de lokala besöksmålen från närområdet.

 • 31 maj 15:07

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 31/5 2020

  46 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 10 av dessa patienter får intensivvård. Totalt har 714 personer vårdats och 517 personer skrivits ut från sjukhus i länet.

 • 30 maj 14:33

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 30/5 2020

  48 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 11 av dessa patienter får intensivvård. Totalt har 711 personer vårdats och 512 personer skrivits ut från sjukhus i länet.

 • 26 maj 14:33

  Sjukvårdens larmcentral firar fem år

  Den 26 maj 2015 skapades Sjukvårdens larmcentral efter att dåvarande Landstinget i Uppsala län och Landstinget i Västmanland tagit över ambulansdirigeringen från SOS Alarm. Sedan 2017 är även Region Sörmland ansluten till centralen.

 • 24 maj 12:55

  Uppdatering covid-19 patienter i Region Sörmland 24/5 2020

  52 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 14 av dessa patienter får intensivvård.

Föregående